FENYX ADAMOV - PÉTANQUE
Pavel Král - Výstava Petanque Momenty - Náměšť n Hané 2011 -Grand Prix Austerlitz - Slavkov u Brna 2006:ADAST Open 2006:O pohár města Brna - Carreau Brno 2006: Mistrovství ČR smíšených dvojic 2006 - Ořech u Prahy:
Letní turnaj 24.7.2006:Vo Jarinovy koule 2006:Prázdninový 2006: Pro radost 2006:
Ulita 2006:Prvomájový turnaj 2006:Velikonoční turnaj 2006: Historie:
Foto: Pavel Král, Renáta Králová,Tomáš Henek, Jiří Hromek, Marta Antonínová a neznámý autor

© FENYX Adamov